Kingulliit

Allat
Arfininngorneq 20. januaari 2024

GRØNLANDSBANKEN - Nuuk

Arfininngorneq 20. januar nal. 19.00-21.00-mut unnuk nuannersumut aggeritsi. Nalunaaqutaq 19.30 aamma 20.30 Hinnarik Kammanilu appisimaassapput meeqanullu aliikusersuillutik. Meeqqanut titarta...
GrønlandsBANKEN
19:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Allat
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Unge Center - Ilulissat

Inuusuttunut sullissivik nutaajunera pillugu illoqarfimmiunut saqqummiukkusullugu inuusuttuaqqallu 10-18-nut ukiulinnut naleqqussangaanera qanorlu atorneqarsinnaanera saqqummiukkusullugu ammatikkus...
Unge Center
19:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Allat
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Ilulissani Qatserisartut

Kulturnatimi peqataassapput
Avannaata Kommuniata Qatserisartui
19:00 - 22:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Qaqortup Katersugaasivia/Qaqortoq Museum

Kortfilm af Inuk Jørgensen Kaffe, te, kage, saft Bog - og plakattilbud
Museumsleder
19:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

GRØNLANDSBANKEN - Aasiaat

Aasianni unnuk kulturisiorfimmi peqataagit ukualu paasisaqarneruffigalugit: Sillimmatit suuppat? Nappaammmik perulunnartumik eqqugaariasaassagaluaruit, sulisin- naajunnaariasaassagaluaruit imalu...
GrønlandsBANKEN
19:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Nanortalik Politi Kulturnat åbent hus

Kom og se politistationen, udstyr og stil spørgsmål.
Nanortalik Politi åbent hus Kulturnat
19:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Peqatigiiffiit
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Narsaq - Innuttat Illuanni Peqatigiiffiit paasititsiniaanerat

Narsami peqatigiiffiit paasititsiniaasapput peqatigiiffiup siunertaa pillugu ilaasortassarsiuutigalutik. Najukkami ataatsimiitsitaliaq aamma peqataassaaq.
Innuttat Illuanni Peqatigiiffiit
19:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

IPS - Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit

IPS-imiit nammineq kinaassuseqarnissannut pisinnaatitaaffik Nunatta Atuagaateqarfiani sammissavarput.
IPS - Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit
19:00 - 22:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Qatserisartut suleriaasiat alakkaruk - Nanortalik

Qatserutaasivik alakkaruk
Qatserisartut suleriaasiat alakkaruk
19:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Paamiut - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Lines medarbejdere byder alle borgere i Paamiut velkommen
Royal Arctic Line
19:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Unnuk kalattoornertalik, nipilersornertalik nuannersumillu unnussiuaarne...

Nunatta Atuagaateqarfia Unnuk Kulturisiorfimmut nuannerunartumut qaaqqusivoq. NAIP-ikkut kalattooqatigiartukkit. Kingornagut Pelle Møller Band nipilersussamaarpoq. Kaffe, tii imerlu sassaalliut...
Nunatta Atuagaateqarfia/Landsbiblioteket
18:45 - 22:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Skak & Bridge, Kaffe, Saftevand, Boller og Kage

Test dine skakfærdigheder eller stift bekendskab med kortspillet bridge Nuuk Skakklub og Godthåb Bridgeklub laver fællesarrangement i blok 10 i anledningen af Kulturnat 2024. Kaffe, Saftevand...
Nuuk Skak Klub
18:12 - 23:59
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Filmiliortarfik

FIlmiliortarfik sunik neqerooruteqarnersoq alakkaruk. FIlmiliornissamut, atortunik periarfissanillu siunnersortikkusukkuit Filmiliortarfimmi sulisut atuisuusartullu pulaarfigikkit. Popcorneqarlunil...
Filmiliortarfik
18:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Allat
Arfininngorneq 20. januaari 2024

GRØNLANDSBANKEN - Ilulissat

Unnuk kulturisiorfimmi Ilulissani arfininngorneq 20. januar 2024 nal, 18.00-21.00 peqataagit, paasisaqarneruffigisinnaasatit ilaatigut ukuupput: soraarnerussutisiassat, Mastercard aamma MitID. Si...
GrønlandsBANKEN
18:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

GRØNLANDSBANKEN - Maniitsoq

Maniitsumi unnuk kulturisiorfimmi peqataagit, matut ammassavagut nal. 18.00-20.00 Jens Gustav Levisen nipilersortuussaaq. Karoline Olsen assassugai nassassavai. Timersoqatigiiffik Aqissiaq ti...
GrønlandsBANKEN
18:00 - 20:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Meeqqanut
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Nuuk Transportip lastbiilii takusakkit!

Nuuk Transport ammassaaq nal. 17:00-19:00 unnuk kulturisiorfimmi aaqqissuussinerani. Adresserput Qasapi 2-miippoq Anaanat aammalu ataatat immaqalu aamma qatanngutitit ilagalugit ukua pissa...
Nuuk Transport
17:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Åbent hus hos Godthaab Bryghus

Åbent hus fra 17:00 – 19:00 Imaneq 30, indgangen ved siden af Daddy´s. Se vores bryggeri, mød vores dygtige bryggere og få et indblik i ølbrygningens ædle kunst. Der vil være konkurrencer for b...
Godthaab bryghus
17:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Aasiaat - Unnuk kulturisiorfik Qeqertalik Business Council & Destination...

Unnuk kulturisiorfik 2024 - Kulturnat 2024
Unnuk kulturisiorfik
17:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Sisimiut - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Linep sulisui Sisimiuni innuttaasunut tikilluaqqusipput
Royal Arctic Line
17:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Peqqissuseq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Kigutileriffik pulaaruk - Sisimiut

Kigutit pillugit paasissutissiineq, unammisitsineq/makitsineq pinnatassartalimmik.
Kigutileriffik Sisimiut
17:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

POLITEEQARFIK PULAARUK

POLITEEQARFIK PULAARUK / SUMIIFFINNI POLITEEQARFIK PULAARUK 20. januar Unnuk kulturisiorfik ingerlanneqarpat politeeqarfiit innuttaasunit alakkarneqarsinnaassapput ulluinnarnilu sulerisarnerminn...
Grønlands Politi
17:00 - 20:30
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

60° North Greenland ApS

Qaqortumi amutsivik unnuk kulturisiorfimmi ammassooq nal. 17-21
60° North Greenland ApS
17:00 - 21:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

INATSISARTUNI UNNUK KULTURISIORFIK

  Inatsisartut ataatsimiittarfiat Inatsisartut ataatsimiittarfiat misigisaqarfigiuk oqaluttarfimmilu nikorfallutit   Inatsisartut Siulittaasuata allaffia Inatsisartut Siuli...
Inatsisartut Allattoqarfiat / Bureau for Inatsisartut
16:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

GBS-MI UNNUK KULTURISIORFIK

Niuernermik Ilinniarfimmi unnuk kulturisiorfimmi nutaamik ateqalernerput tulluusimaarutigalugu malunnartissavarput, suliffeqarfiup suunera qanorlu isumaqarneqara suliffeqarfinnut oqaluuserissavarpu...
GBS-MI UNNUK KULTURISIORFIK // KULTURNAT PÅ GBS
16:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Inuit Ataqatigiit unnuk kulturisiorfik

Inuit Ataqatigiit kattuffiat unnummi kultoorisiorfimmi innuttaasunut tamanut tikilluaqqusipput. Meeqqat inuusuttuaqqallu atukkatik pillugit isumaat siunnersuutaallu tusarusuppagut! Inatsisart...
Inuit Ataqatigiit
16:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Nunatta Katersugaasiviani ilisimasalinnik naapitsigit

Arfininngorneq 20.Januar nal. 16.00 - 19.00 katersugaasivimmi sulisunik ilisimasalinnik naapitsigit. Unnuk kulturisiorfimmi katersugaasiviup saqqummersitsivia takornariaruk. Takornariarnerpit nala...
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu - Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
16:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Unnuk Kulturisiorfik - Siumut

  Siumut tamanut qaaqqusivoq Piffissami 16-19 Siumup ingerlanneqarnera pillugu oqaloqatigiinnissamut qaaqquneqarputit. Kaffe, the, sodavand kaagillu iggisigalugit. Siumup qullersaqarf...
Unnuk Kulturisiorfik
16:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Oqaasileriffimmi unnummi kulturisiorfimmi pilersaarutit

Unnummi kulturisiorfimmi Oqaasileriffik tamanut ammassaaq.  Oqaasileriffik aamma kalaallisut oqaatsivut pillugit paaserusutatit paasiniakkit. Oqaasileriffimmi suliaqarfiit kalaallisut oq...
Oqaasileriffimmi unnuk kulturisiorfik
16:00 - 20:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Unnuk kulturisiorfik 2024-mi Nukissiorfiit takusaruk

Ull. 20. januaari unnuk kulturisiorfimmut tunngatillugu sinerissami tamarmi matugut ammarlugit allaffitsinnut ingerlatsivitsinnullu isernissannut qaaqqusinitsinni tamatta pigisatsinnut nukissamut q...
Nukissiorfiit
16:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Det Gule Bibliotek i Qaqortoq

Biblioteket holder åben fra 16 - 20 Kom og besøg os. Sorlaat band vil være der.
Leder af Biblioteksområde
16:00 - 20:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Allat
Arfininngorneq 20. januaari 2024

kalaallisuuliornermik ilinniarfik alakkaruk

avittarnermik misiliigit amernik kiliorneq
kalaallisuuliornermik ilinniarfik
16:00 - 20:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Katuami unnuk kulturisiorfik

Katuami unnuk kulturisiorfimmi pisussat: 16:00 - 17:30 Meeqqanut uaajeernermik workshoppertitsineq (Ikinngutigiit inaanni) 18:30 - 19:30 Eqqumiitsuliortoq Seqininnguaq L. Poulsen peqatigalugu oqa...
Katuaq Kulturip Illorsua
16:00 - 23:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Meeqqanut
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Ilulissat Katersugaasivianukarit ujagassamillu ujaarleriartorlutit

Ilulissat Katersugaasivianukarit ujagassamillu ujaarleriartorlutit, taamaasisinnarlutillu qilalugaq qaqortap kingutaanik pinnallutit!
Ilulissani katersugaasiviit
15:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Kom til åbent hus, mød vores geologer og glaciologer og hør om Grønlands spændende geologi og glaciologi.
GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
15:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Equmiitsulianik katersugaasivik 3D-printer’eq nutaaq takutissavaat.

Equmiitsulianik katersugaasivik 3D-printer’eq nutaaq takutissavaat. Matuersaaserfiliorsinnaavutit nammineq. Underviser: Virginia San Fratello (San Francisco)
Ilulissani katersugaasiviit
15:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Meeqqanut
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Aggerlutit Pinngortitap Paarsisui ikiortaalu naapikkit!

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Kom og mød Naturens Superhelte og deres hjælpere!
15:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Saqqummersitsitaq Tupilak assigiinngitsunik takusassiamut attuumassutili...

Saqqummersitsitaq Tupilak assigiinngitsunik takusassiamut attuumassutilimmut sammisassaqassaaq.
Ilulissani katersugaasiviit
15:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Qaqortumi Qatseritaasivik

Qaqortumi qatseritaasivik ammaniarpoq
Leder af Biblioteksområde
15:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

GRØNLANDSBANKEN - Qaqortoq

Unnuk Kultorisiorfik Qaqortumi aningaaserivimmi ukioq manna ualilluarnerani ingerlanneqassaaq 20. Januar nal. 15.00 - 17.00 Eqqumiitsuliortoq Arnaq Petersen eqqumiitsuliaminik kusanarluinnartu...
GrønlandsBANKEN
15:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Unnuk Kulturisiorfik - Arctic Hub

Qilak ullorialik pullattagaq iserfigiuk
Arctic Hub
15:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Pinngortitaleriffik

Aalisakkat Tarajoq-mi katersat Saattussat, raajat natermiullu uumasut Plastikkip mingutitsinera, silap allanngornera uumasullu inangiisut Immap naqqanit video Tuttup utoqqaassusia naatsorsoruk ...
Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut
15:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Ujaqqat qaamaniliortut, atortut, qaqqap sisoornera - ujarassiuut aamma n...

Inuussutissarsiornermut, Niuernermut, Aatsitassanut, Inatsisit Atuutsinneqarnerannut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfiup Unnuk Kulturisiorfimmi 2024-mi matut ammalerpai. Aggerlutit suliagut...
Kulturnat i Departement for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling
15:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Åbent skib i M/tr Avataq

Royal Greenlandip kilisaataataani unnuk kulturisiorfik misigiuk! Assigiinngitsunik unammisitsisoqarlunilu, aliikkusersuisoqarlunilu igasoq qaleralilaanik sassaalliiumaarpoq. Kilisaat umiars...
Royal Greenland A/S
15:00 - 19:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Qaqortoq - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Linep sulisui Qaqortumi innuttaasunut tikilluaqqusipput
Royal Arctic Line
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

DMI Nuummi unnukkut kulturisiorfimmi peqataassaaq

Nuummi unnukkut kulturisiortoqarnerani 20.januar peqataassavit? Issittumi sakkutooqarfik aqqusaarniarisiuk, tassani DMI, NAVIAIR aamma issittumi sakkutooqarfik paasisassarsiorfigilluarsinnaavarsi...
Danmarks Meteorologiske Institut
14:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Ulloq kulturisiorfik - KNR

- Issittormiuaqqat: aallakaatitassiortut naapikkit - KNR-Radio: Radiumi aallakaatitassiortut naapikkit, radio-studialu takullugu - KNR-TV: Qanoruummi Illermilu aallakaatitassiortut, teknikkimilu ...
Kalaallit Nunaata Radioa
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Kulturnat hos Mittarfeqarfiit og Kalaallit Airports

Nuuk mittarfitoqaani illumik ammatitsineq
Åbent hus i Nuuks lufthavn
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Peqatigiiffiit
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Jehovas Vidner Maniitsoq

Kulturnat i Jehovas Vidners rigssal Gratis adgang. Arrangement: Filmvisning –– korte film for alle aldre fra hjemmesiden www.jw.org Mulighed for at stille spørgsmål og se faciliteter uden fo...
Jehovas Vidner Maniitsoq
14:00 - 20:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Qasigiannguit - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Linep sulisui Qasigiannguani innuttaasunut tikilluaqqusipput
Royal Arctic Line
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Meeqqanut
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Kigutileriffik Nuuk

Kulturnat 2024
Kigutileriffik Nuuk
14:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Narsaq - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Linep sulisui Narsami innuttaasunut tikilluaqqusipput
Royal Arctic Line
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Sermersooq musikskole alapernaaserfigiartoruk

Unnuk kulturisiorfimmi Nuummi nipilersornermik ilinniarfik ammassaaq. Nal. 14:00 - 16:00. Nipilersornermik ilinniartitsissutit paasisaqarfigikkit, kiisalu nipilersuutit paaserusutatit alapern...
Sermersooq musikskole
14:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Nanortalik - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Lines medarbejdere byder alle borgere i Nanortalik velkommen
Royal Arctic Line
14:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Peqqinneq Sunngiffillu Qaanaami

Immikkoortortaqarfitsinni Peqqinneq Sunngiffillu Qaanaami suliarisartakkagut pillugit innuttaasut paasisassarsiorsinnaapput, pinaveersaartitsinermut tunngasut atuagaaqqat saqqumisinneqassapput aamm...
Peqqinneq Sunngiffillu Qaanaami
14:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Upernavik - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Linep sulisui Upernavimmi innuttaasunut tikilluaqqusipput
Royal Arctic Line
14:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Majoriaq Ilulissat

Kulturnat Majoriaq Ilulissat
Majoriaq Ilulissat
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Naviair pulaaruk, FIC-lu iserlugu

”Allaffipput” 4,2 million kvadratkilomiiterit missaani isorartutigaaq… Naviairip FIC-operatøriisa ulluinnarni ”allaffittut” atugaat 4,2 million kvadratkilometerit missaani isorartutigaaq, kilome...
Naviair
14:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Air Greenland

Kulturaften i Air Greenland Lørdag d. 20. januar 2024, 14:00 – 17:00 Kom og få en lærerig dag med Air Greenland. Alle er velkomne – børn som voksne! Vi glæder os til at se dig! Oplev: - ...
Air Greenland
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Issittumi Sakkutooqarfik tamanut ammatitsissaaq

Nuummi Unnuk Kulturisiorfeqartillugu Issittumi Sakkutooqarfik pisortaqarfiit suliffeqarfiillu allatuulli inuiaqatigiinnut ”Illu tamanut ammatitsissaaq”. Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu suliarisa...
Arktisk Kommando/Issittumi Sakkutooqarfik
14:00 - 18:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

' ALLAFFEQARFIIT ' - Sisimiut

Unammisitsineq eqqugassaq 1.000 kr. Takanna: kaffi, tii, cookies amma boorluaqqat
Economicha
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Tusassimi Ulloq Kulturisiorfik

Ulloq Kulturisiorfik Arfininngorneq januaarip 20-ni Tusass Ulloq kulturisiorfimmi Tusass pisiniarfii innuttaasunut matut ammassavai. Ulloq pissarsiorfiulluartoq puigunaatsorlu.    ㅤ Me...
Tusass
14:00 - 17:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Siorapaluk - Kulturnat

Sullissivimmi suut suliarineqartarnersut paasiniakkit, kaffe teeqassaaq.
Kulturnat
14:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Uummannaq - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Linep sulisui Uummannami innuttaasunut tikilluaqqusipput.
Royal Arctic Line
13:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Paasititsiniaaneq - SIP Ilulissat

Arfininngorneq 20.01.2024 Nal: 13-16 Sermermiut ini qullermi SIP Ilulissat aammalu SIK-p Inuusuttai-lu ilaasortaanermut paasissutissanik siammarterineq ingerlanneqassaaq. Arlaannik apeqquteqarfigin...
Peqatigiiffik
13:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik nal. 13-23

Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik Unnuk Kulturisiorfimmi nal. 13-23 ammassaaq. Ulloq tamaat iserneq akeqassanngilaq. Kaffi, tii, safti kaageeqqallu sassaalliutaassapput. Meeqqanut inersimas...
Nuuk Kunstmuseum
13:00 - 23:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Ilulissat - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Linep sulisui Ilulissani innuttaasunut tikilluaqqusipput
Royal Arctic Line
13:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Peqatigiiffiit
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Paragliding Sisimiut til Kulturnatten

Vi viser vores udstyr og fortæller om klubben.
Paragliding Sisimiut
13:00 - 15:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

GRØNLANDSBANKEN - Sisimiut

Arfininngorneq 20. januar 2024 nal. 13.00-16.00 akornanni GrønlandsBANKENimut iserit Kikkut tamarmik tikilluaqqusaapput ukualu siunnersuinermi sammisarineqassapput: - Atuisunut siunnersuineq ...
GrønlandsBANKEN
13:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Kulturi
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Nunatta Isiginnaartitsisarfiani Unnuk kulturisiorfik

Aajuku sammisassat:   Lightshow: Qullernik immikkuullarissunik takusassiat alutornarluinnartut.   Qulleq: Qulleq qangatoortoq qanormita ikinneqartarpa?   Photobooth...
Nunatta Isiginnaartitsisarfia
13:00 - 16:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Qaqortoq - Kulturnat/dag

Modtagerstation-imi poortuivimmilu pisussaq: Modtagerstation-mi Miljøkasse pillugu paasititsiniaassuugut, allanilluunniit apersuisoqarsinnaavoq. Aamma ilimanarsinnaavoq Majoriamiit maaniittoq...
Modtagerstation Poortuivillu Qaqortoq
12:00 - 15:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Naatitsivimmik takussutissiilaarneq, naatitanillu misiliititsineq.

Sisimiut Fresh Farm I/S takutitsilaassaaq naatitsiviutaanik naatitaminnillu TASERALIK-mi
Sisimiut Fresh Farm I/S
12:00 - 14:50
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Nuuk - Unnuk kulturisiorfimmi alakkartigut

Royal Arctic Linep sulisui Nuummi innuttaasunut tikilluaqqusipput.
Royal Arctic Line
12:00 - 15:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Meeqqanut
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Kommuneqarfiup allaffiani unnummik kulturisiortitsineq

Unnummi kulturisiortitsinermi Kommuneqarfiup allaffia alakkaruk kommunalbestyrelsillu ataatsimiittarfiani ujarlertitsinermut twisterimilluunniit pinnguartitsinermut peqataallutit. Borgmesterip alla...
Kommuneqarfik Sermersooq
12:00 - 14:00
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Arfininngorneq 20. januaari 2024

Blue Water Greenland, Sisimiut - Kom og besøg os på kulturnatten

Blue Water Greenlands medarbejdere i Sisimiut byder alle byes borgere velkommen til kulturnatten. Sted: Muunup Aqq 1 Tid: 16:00 - 20:00 Kom og se vores lager, kontor og hør om de forskell...
Shipping
Ulloq tamaat
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Tallimanngorneq 19. januaari 2024

Ungdomsklub Alummiu

Klub Alummiu arfininngorneq 20. januar 2024 Unnuk kulturisiorfimmi kikkunnut tamanut ammassooq nal. 19:00-21:00 Kikkulluuniit takornariarusuttut takornariarsinnaapput, pinnguaatit assigiinngittut...
Ungdomsklub Alummiu
16:44
Akeqanngilaq Akeqanngilaq
Illu Tamanut Ammasoq
Pingasunngorneq 10. januaari 2024

SIK-mut Unnuk Kulturisioqatigiartortigut

Unnuk Kulturisiorfimmi 20. januar 2024 nal. 13.00-imiit – nal. 17.00-imut Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat, SIK alakkaruk. Nal. 14.00 aamma nal. 16.00 SIK pillugu minutsit 15-init ...
12:46
Akeqanngilaq Akeqanngilaq