Ilitsersuut - Pisussatut pilersaarut imatut ikkutissavat

Unnuk Kulturisiorfik

 

Pisussaq imatut ikkutissavat

1. Pisussamut immersuiffissamut isissaatit imaluunniit atuisunngorlutit. Siullermeerlutilli ikkussiniaruit atuisunngorniarlutit immersueqqaarit.  

2. Siullermik suliffeqarfik atuisunngorteqqaassagit piumaffigineqassaatit. Tassani immersussavatit: 

1. Emaili 

2. Atuisutut ateq (Tassani suliffivit aqqa atussavat) 

3. Isissutitut kode 

4. Immaqalu oqarasuaatip normua 

Taakku immersoreerukkit, “Konto pilersiguk” tuussavat. 

3. Kingorna suliffeqarfimmut/peqatigiiffimmut paasissutissat immersoqquneqassapput. Tassani immersussavatit 

 1. Qulequtaq/ Suliffeqarfiup peqatigiiffiulluunniit aqqa 
 1. Sumiiffik/ Kommune 
 1. Adresse 
 1. Sumiinnissaanik ilanngussisinnaavutit 
 1. Attavissanut paasissutissaq 

Taakku immersorneqareerpata pisussaq siullermeerlutit ilanngussinnaanngussavat. 

4. Siullermeerlutit pisussaq ilanngunniarukku pisussamut paasissutissat uku ilanngutissavatit. 

 1. Qulequtaq 
 1. Pisussap suna siunertarineraa imarineraa nassuiassavat 
 1. Pisussap suussusaa  
 1. Asseq pisussamut tunngasoq takutikkusutaq 
 1. Pisussap ullua qassiniit qassinullu ingerlanissaa 
 1. Pisussamut programmissarsi ilanngussinnaavat (pdf-itut imaluunniit worditut)  

5. Pisussamut pilersaarut ikkutereerukku, pisussap sumiiffissaa ilanngutissavat. Tassani suliffeqarfissi sumiiffia ilanngunnikuusat atorsinnaavat taannalu pisussami ersissaaq. Pisussaq sumiiffimmi allamiissappat nalunaaqutsernera peersinnaavat sumiiffissassinnullu paasissutissaq immersorlugu. 

6. Ingerlaqqillutit tuugassat tooruk paasissutissallu eqqortuuneri uppernarsarlugit. Taassuma kinguninngua pilersaarut pilersinneqassaaq pilersaarutissinnullu ataatsimoortumik takussutissaq ilissinnut ingerlateqqinneqassaaq. 

Pisussamut pilersaarutip nutserneqarnera ilannguguk 

Pisussamut pilersaarut ikkutereerukku eqqaamalaassavat pisussamut pilersaarutip kalaallisuumut/qallunaatuumut nutserneqarnera ilanngutissagakku.  

Taannartaa ima suliarineqassaaq: 

 1. Listimi pilersaarutitut aaqqissuussat ammassavat, taamaalillutit paasissutissat allareernikuusatit takusinnaalissavatit. 
 1. Qulaaniittoq tuugassaq “nutseruk” toornissaanut periarfissaqarputit. 
 1. Kingorna oqaatsit pingasut qallunaatut, tuluttut kalaallisullu takusinnaalissavatit. 
 1. Pisussatut aaqqissuussavit nutserneqarfissaanut oqaatsimut talerpiata tungaaniittumut tuugassaq “Ilannguguk” tuussavat. 

Malugiuk: Pisussatut pilersaarut taamaallaat qallunaatuumut kalaallisuumullu             nutsissagakku. 

 1. Pisussatut pilersaarutip imarisaa oqaatsimut pineqartumut attuumassuteqartumut ilanngutissavat ataaniittorlu “Toqqoruk” toorlugu. 

Malugiuk: Pisussamut pilersaarummi allannguiguit eqqaamassagakku oqaatsip aappaani  nutserneqarnera aamma allanngortissagakku.  

Pilersaarutip pilersinneranut paasissutissat 

Pilersaarut pilersinneqareerpat Unnuk Kulturisiorfiup nittartagaani pilersaarutip takuneqarsinnaanngunnginnerani Unnuk Kulturisiornissamik aaqqissuisunit pilersaarut akuereqqaarneqassaaq. Pisussatut pilersaarut akuerineqareerpat emailikkut malitsigisaanik paasissutissinneqartarlutillu nutarterneranik ilisimatinneqartarumaarputit.  

Arlaannik apeqqutissaqaruit attavigitigut.