Naviair Kulturnat

Organisation/Firma: Naviair

Kontaktperson:

Kristoffer Heiselberg

Email: krh@naviair.dk

Tlf.: +299487171

15:00-19:00 | Aalisartut Aqqutaat 47 | Nuussuaq

“Kontoret” er ca. 4,2 millioner kvadratkilometer stort…

Naviairs FIC-operatører opererer i et “kontor”, der har et gulvareal på ca. 4,2 millioner kvadratkilometer, og så for øvrigt er seks kilometer højt. Disse mål dækker over den del af grønlandsk luftrum der styres fra Nuuk, og her sørger Naviair for – i samarbejde med lufthavnene – at luftfarten i det grønlandske luftrum afvikles sikkert og effektivt. Over 6 kilometer, er det Island der styrer fra Reykjavik og Canada fra Gander.

Når du besøger Naviair på kulturnatten vil du kunne få dig en snak med nogle af vores FIC-operatører, der vil sætte ord på jobbet og den spændende arbejdsplads, vi har at tilbyde. Du vil erfare, at arbejdet som FIC-operatør giver mange udfordringer og at jobbet er et af dem, hvor to dage sjældent er ens. Udover at se vores Flyve Informations Center, vil du også kunne besøge vores Rescue Coordination Center – og når besøget er ovre, vil du have fået et godt kendskab til, hvorledes Naviair er med til at holde gang i “det flyvende Grønland”.

PRAKTISK

Her finder du os: Aalisartut Aqqutaat 47, hvor vi bor sammen med Arktisk Kommando.

Åbningstider: 15.00-19.00

Den gamle udstilling i FIC/AKO (GL)

 

Ekstra event:

Den nye udstilling (DK)

Fremtiden har ingen øvre grænse (Naviair)

Du har på kulturnatten i de sidste par år haft muligheden for at besøge Naviair nede på havnen – og den mulighed har du igen i år. Her kan du blive klogere på, hvad  vi går og laver i det daglige.

Men i år kan du også møde os ”oven over Sparkøb” (Jens Kreutzmann Aqq 4, 1. sal), hvor vi vil fortælle om vores vision for lufttrafikstyringen i det samlede luftrum over Grønland. Naviairs idéoplæg går bl.a. ud på, at Naviair i samarbejde og partnerskab med Grønland laver en kontrolcentral i NUUK til at varetage den samlede luftfartstjeneste i Grønland – inklusiv den overflyvende flytrafik, som i dag håndteres fra hhv Island og Canada. Der uddannes og trænes grønlandsk personale, som skal bemande centralen. Det betyder nye arbejdspladser og flere skatteindtægter til Grønland.

Så kom og besøg os nede over Sparkøb. Vi lover dig, at det bliver spændende!

PRAKTISK

Her finder du os: Jens Kreutzmann Aqq 4, 1. sal (oven over Sparkøb)

Åbningstider: 15.00-19.00